Έργα

Ανακαίνιση διαμερίσματος Α΄Ορόφου στη Σαλαμίνα

Ανακαίνιση Γραφείου στον Πειραιά

Ανακαίνιση Καταστήματος στην Σαλαμίνα

Αντικατάσταση στέγης και Ανακαίνιση Μονοκατοικίας

Ανακαίνιση Καταστήματος στην Σαλαμίνα