Η Εταιρεία

Λίγα λόγια για εμάς:

logo

Η Progress Quality Solutions ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 2016 με κύριο αντικείμενο τις Υπηρεσίες Μηχανικού. Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται με τις μελέτες (αρχιτεκτονικά, στατικά, τοπογραφικά) όπως και με τις κατασκευές των ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Επίσης, η Progress Quality Solutions παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα υποστήριξη στη σύνταξη και υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών.

Έχοντας γνώσεις σε ειδικά προγράμματα (ΡΑΦ)  και σε μεθόδους μη καταστροφικών ελέγχων , η Progress αναλαμβάνει την αποτίμηση σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς.

Σημαντική υπηρεσία της εταιρείας είναι ο ποιοτικός έλεγχος σε τεχνικά (Ιδιωτικά και Δημόσια) έργα, για την τήρηση των προδιαγραφών και την διασφάλιση της ποιότητάς τους.

Στόχος της εταιρείας είναι η πρόοδος και η αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

Ανθρώπινο δυναμικό:

Διευθύνων Σύμβουλος-CEO: Σταμάτης Λουκάς, απόφοιτος του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε με μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση κατασκευών & Αειφόρος Ανάπτυξη». Διαθέτει εμπειρία ως Επιθεωρητής Ποιοτικού Ελέγχου σε Τεχνικά Έργα και στον Κατασκευαστικό τομέα.


Εξωτερικός συνεργάτης-Senior Consultant: Λιάνα Καρούση , Απόφοιτη του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος MBA TQM με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία ως Οικονομικός Πιστοποιητής στη διαχείριση και αξιολόγηση κοινοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 ως Lead Auditor (IRCA Certified) και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.


Εξωτερικός συνεργάτης-Civil Engineer: Αθανασιος Λυβέρης, απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε με μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση κατασκευών & Αειφόρος Ανάπτυξη». Διαθέτει εμπειρία ως Επιθεωρητής Ποιοτικού Ελέγχου σε Τεχνικά Έργα και σε εκτιμήσεις ακινήτων.


Junior Civil Engineer : Μαρία Χολή, απόφοιτη του του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε Οι δεξιότητές της καλλιεργούνται καθημερινά μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον που αφορά την διεκπεραίωση τεχνικών υποθέσεων.


Processed with VSCO with a6 preset

Intern Civil Engineer : Merve Sefa Bas, graduate of Istanbul Aydin University in Istanbul/Turkey. Currently she is doing her intership in Progress Quality Solutions though Erasmus program.


Μετάβαση στο περιεχόμενο