Διαδικασία γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος

Η υποχρέωση γνωστοποίησης εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Αθλητικής Σχολής και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις:

1) Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης αθλημάτων (για φυσικό/νομικό πρόσωπο),

 2) Γνωστοποίησης Επέκτασης ή Μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο,

3) Γνωστοποίησης Μεταβίβασης λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

4) Γνωστοποίησης ανανέωσης ή επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής

Στο ανωτέρω πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν τα γυμναστήρια, χώροι personal training, χώροι παροχής υπηρεσιών άθλησης όπως πιλάτες, γιόγκα καθώς και οποιαδήποτε αθλητική σχολή που παρέχει υπηρεσίες εκμάθησης αθλήματος όπως για παράδειγμα καράτε, kick boxing.

Η διαδικασία της γνωστοποίησης περιλαμβάνει τον έλεγχο ουσιαστικών προϋποθέσεων απαραίτητων για τη λειτουργία του χώρου και οι οποίες μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα σημεία:

  • επαγγελματικά προσόντα ιδιοκτήτη (τίτλοι σπουδών, εμπειρία)
  • κτιριολογικές προϋποθέσεις

Η διαδικασία της γνωστοποίησης ολοκληρώνεται με επιτόπιο έλεγχο από την Περιφερειακή Ενότητα που ανήκει η έδρα του γυμναστηρίου/ ή αθλητικής σχολής.

Η PROGRESS αναλαμβάνει την διενέργεια ελέγχου κάλυψης των προϋποθέσεων που ορίζονται στο Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α 221) καθώς και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διαδικασία της γνωστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@prg-quality.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο