Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων (ΗΤΚ)

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων αποτελεί μαζί με το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες, το τρίτο μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της καταγραφής και διαχείρισης της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα. 

Με Υπουργική απόφαση της 29-1-2021 – ΦΕΚ 334Β/21  ορίστηκε ως χρόνος έναρξης της εφαρμογής των νομικών διατάξεων για την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, η 01-02-2021. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους, καθώς μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη.

Υποχρέωση απόκτησης ηλεκτρονικής ταυτότητας θα έχουν τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, ενώ τα παλαιότερα κτίρια θα πρέπει να την αποκτούν κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους αφού η σχετική δήλωση θα προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Τι είναι η  «Ηλεκτρονική Ταυτότητα» ;

Ηλεκτρονική Ταυτότητα είναι ο φάκελος στον οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των κτιρίων, αυτοτελών ή διηρημένων ιδιοκτησιών  μαζί με τα στοιχεία των ιδιοκτητών, το ΚΑΕΚ, το ιστορικό αλλά και το περιεχόμενο των οικοδομικών αδειών, την ενεργειακή κλάση των κτιρίων, τις δηλώσεις  ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, τον τύπο στατικού  ελέγχου της κατασκευής και τα τοπογραφικά στοιχεία του οικοπέδου ή γηπέδου, για τις εκτός σχεδίου  περιοχές.

Ποιοι έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας;

Η υποχρέωση συμπλήρωσης της  Ηλ. Ταυτότητας αποτελεί σήμερα απαραίτητο στάδιο των διαδικασιών:

  • Έκδοσης  νέων οικοδομικών αδειών και έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, μετά την 01-02-2021.
  • Ρύθμισης οικοδομικών υπερβάσεων των κτιρίων  ή οριζοντίων ιδιοκτησιών σε οικοδομές.
  • Αποτελεί επίσης  προϋπόθεση για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων  μετά την 01-07-2021.

Επιπλέον,  η ΗΤΚ επιβάλλεται να συμπληρωθεί εντός 5 ετίας από την ημερ/νία έναρξης ισχύος των διατάξεων της Ηλ. Ταυτότητας (01-02-2021) για τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ  και τα Ν.Π.Δ.Δ  ή στεγάζουν υπηρεσίες των φορέων αυτών καθώς και κτίρια με χρήση τουριστικών καταλυμάτων άνω των 300 τ.μ, κτιρίων εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,   υγειονομικής περίθαλψης, χώρων συνάθροισης κοινού και πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου

Η καταχώρηση των στοιχείων στην ΗΤΚ γίνεται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου (Α.Τ.Κ) ή διηρημένης ιδιοκτησίας , το οποίο φέρει μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό και κλειδί ασφαλείας.  Το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου είναι η πλήρης αποτύπωση των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων του ακινήτου με τις αντίστοιχες αναφορές αυτών. 

Ηλεκτρονικές  Πηγές

Μετάβαση στο περιεχόμενο